Loading...
注册 登录
勋章功能:官方勋章中心 - 交易市场 - 交易管理 - 勋章仓库 - 勋章排序 | 帖子背景 论坛背景 自定义表情
自定义设置备份
返回列表 发帖
转到Guru!看帖

[表情分享]卡拉公主:莉塞特(兰斯女儿)

卡拉公主:莉塞特(兰斯女儿)
预览:

下面是表情代码,复制后在下面导航栏的 "自定义表情" 内可使用 导入表情 功能添加到自定义表情内.
自定义表情请注意 导出备份 .服务器现 不储存 任何自定义表情数据.
 1. [
 2.     {
 3.         "name": "莉赛特",
 4.         "smilies": [
 5.             {
 6.                 "name": "名称",
 7.                 "url": "http://img.cirno.biz/di/01ZU/QQ图片20141215212648.png"
 8.             },
 9.             {
 10.                 "name": "名称",
 11.                 "url": "http://img.cirno.biz/di/6Y2U/QQ图片20141215212639.png"
 12.             },
 13.             {
 14.                 "name": "名称",
 15.                 "url": "http://img.cirno.biz/di/PNOS/QQ图片20141215212644.png"
 16.             },
 17.             {
 18.                 "name": "名称",
 19.                 "url": "http://img.cirno.biz/di/65TJ/QQ图片20141215212632.png"
 20.             },
 21.             {
 22.                 "name": "名称",
 23.                 "url": "http://img.cirno.biz/di/5LTT/QQ图片20141215212613.png"
 24.             }
 25.         ]
 26.     }
 27. ]
复制代码

返回列表